Warszawa - powstanie From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • no information
  • Warszawa - powstanie
  • Warsaw Uprising
  • underground activity
  • Polish underground movement
  • Udział papierosiarzy z Pl. Trzech Krzyży w powstaniu warszawskim.

  • List Zalmana Chochmana, umieszczony w przypisie do relacji Józefa Zysmana-Ziemiana w „Ten jest z ojczyzny mojej”, s.566.