Leszno From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Leszno
  • 31
  • the 'Lilia' ice-cream shop
  • in the ghetto
  • business
  • trade
  • the best ice-cream in the ghetto, the owner Perlin

  • Ernest, Stefan; Pam. 'Trzeci Front. O wojnie wielkich Niemiec z Zydami Warszawy 1939-1943' (On the War of Great Germany with the Jews 1939 – 1943)