Dzika róg Stawki From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Śródmieście
  • Dzika róg Stawki
  • skład węgla Tramverstelle
  • economy, Judenrat
  • Na Dzikiej mieścił się skład węgla, który był rozdzielany przez Judenrat.