Dzielna, Pawiak From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Wola
  • Dzielna, Pawiak
  • łaźnia więzienna
  • Pawiak - łaźnia więzienna
  • other
  • in the Ghetto, deportation
  • Łaźnia w więzieniu na Pawiaku. W niej odbywało się m.in. przekazywanie grypsów między więźniami.