Dynasy From Warsaw

 • NO
 • From Warsaw
 • Powiśle
 • Dynasy
 • Mieszkanie Glabiszowej
 • on surface
 • Ghetto Uprising
 • administrative, Germans operations, Poles operations, Ghetto liquidation, housing, help, private/everyday life
 • atmosphere , children, Gestapo/gendarmerie, hosts, housing assistence , with Aryan documents
 • Wiosną 1943 Alina Kerszman i jej syn Gustaw mieszkają tu po ucieczce z Białegostoku.

 • Str. 68 – 70