Długa From Warsaw

  • NO
  • From Warsaw
  • Stare Miasto
  • Długa
  • 13
  • in an apartment
  • Poles operations, housing, help
  • other help, individual help , housing assistence , acquaintances
  • Stanisław Florian załatwia mieszkanie dla matki Alice Slade u znajomej położnej przy ul. Długiej 13.