Street: Dzika City: From Warsaw Miejsce skoszarowania pracowników placówek wychodzących na stronę aryjską. Przebywał tam m.in. Aleksander Kacperski...

  • House number: 5