Chłodna róg Żelaznej From Warsaw

  • YES
  • From Warsaw
  • Chłodna róg Żelaznej
  • on surface
  • in the ghetto
  • address, antisemitism, accidents
  • 7 maja 1941 r., na rogu Chłodnej i Żelaznej młodsza córka Aliny Lewinson została potrącona przez ciężarówkę niemiecką. Kierowca najechał na nią specjalnie.