Given name: M. Family name: Szwalbe

  • YES
  • Male
  • M.
  • Szwalbe
  • Członek Zarządu TOZ (od 13-11-40 przynajmniej do stycznia-marca 42r.) W tym samym czasie członek Egzekutywy TOZ. Sprawował nadzór nad kąpieliskami Toz. Z ramienia Zarządu Toz-u nadzorował kuchnię nr 17 przy Lubeckiego 2.

  • physicians, care / social welfare
  • Dokumenty z Archiwum Ringelbluma, cz. II

  • , 92, s. 3, 30, 38