Given name: Stanisław Family name: Szereszewski

  • YES
  • Male
  • Stanisław
  • Szereszewski
  • 1943-04-23
  • Warszawa
  • inżynier,przed wojną był dyrektorem fabryki drożdżowo-gorzelniczej"Henryków". Mieszkał z żoną i córkami na Narbutta, od 10 lipca 40 na Waliców 6. Był jednym z kierowników Żydowskiej Samopomocy Społecznej , latem 42 kierownikiem Działu Finansowo-Budżetowego Gminy. W połowie sierpnia 42 przydzielono mu mieszkanie na Lubeckiego 6. Dostał numerek życia także dla żony i córek. W końcu września 42 Szereszewscy przenoszą sią na Muranowską 42. 18 stycznia 43 na Umschlagu, zwolniony przez Fadersa, niemieckiego komisarza . Ma wciąż przepustkę na stronę aryjską, spotyka się czasem z córką Marysią. Rodzina przygotowała dla niego pokój na Żoliborzu, ale wciąż nie przechodzi na str.aryjską. Roztrzelany podczas powstania w getcie.

  • Intelligentsia, Judenrat
  • 7,9,19,27,33,35,53,79,101, 121,134,159,164,209,210,212,259,, 269,270,319,329