Given name: nieznane Family name: Szenicer

 • YES
 • Male
 • nieznane
 • Szenicer
 • No data
 • From Warsaw
 • ul. nieznana
 • Jewish
 • higher
 • Lekarz. Od maja 1941 r., przez szereg miesięcy, opiekował się Zosią Lewinson, która uderzona przez niemiecka ciężarówkę miała ranę szarpaną nogi. Dzięki jego staraniom noga dziewczynki ocalała i we wrześniu dziewczynka pierwszy raz wyszła z domu.

 • in the ghetto
 • children, physicians, medical, aid