Given name: Maria Family name: Rutkiewicz

 • NO
 • Female
 • Maria
 • Rutkiewicz
 • Yes
 • From Warsaw
 • ul. nieznana
 • Polish
 • Od jesieni 1942 r., w mieszkaniu na Schroegera 72 ukrywana była radiostacja KC PPR. Obsługiwały ją Maria Rutkiewiczowa i Krystyna Marcinkówna. Od 19 kwietnia 1943 r. dyżur przy radiostacji pełniony był przez całą dobę w łączności ze sztabem ŻOB.

 • Ghetto Uprising, deportation
 • Poles operations, help
 • other help, Polish underground movement