Given name: Nieznane Family name: Rusik

 • NO
 • Female
 • Nieznane
 • Rusik
 • Yes
 • From Warsaw
 • Grochów
 • Polish
 • on surface
 • Matka Julii Dąbrowskiej, która w 1943 udzieliła schronienia Rucie Goldkorn, jej mężowi i ich 17-letniemu synowi. Dąbrowska i jej matka pomagały Goldkornom. Kiedy w okolicy nasilały się naloty policji, Goldkornowie przenosili się do pani Rusik. Julia była w obozie koncentracyjnym, wkrótce po zakończeniu wojny zmarła; pani Rusik, wdowa, zaopiekowała się jej synami. Była w ciężkiej sytuacji materialnej, Ruta Goldkorn wystąpiła do Centralnego Komitetu Żydowskiego z prośbą o wsparcie pani Rusik.

 • after the war, Ghetto Uprising, Warsaw Uprising
 • atmosphere , illness, children, hosts, other help, contacts with other Jews , long-lasting help, housing assistence , help from Jews, material help , with Aryan documents
 • str. 1