Given name: nieznane Family name: Reichman

 • NO
 • Male
 • nieznane
 • Reichman
 • 1940
 • koniec lutego lub początek marca
 • No
 • From Warsaw
 • ul. nieznana
 • Jewish
 • higher
 • Adwokat, żonaty, dziecko. Był oficerem pułku ułanów. Brał udział w kampanii wrześniowej. Po kapitulacji wrócił do żony i dziecka. Został aresztowany w 1939/40 r. razem z żoną. Oboje zostali osadzeni w "Serbii" (mężczyźni w 1940 r. byli na I piętrze, kobiety na piętrach wyższych). Zrównoważony, uspokajał swoich współwięźniów. Został stracony razem z żoną w masowej egzekucji więźniów żydowskich w Palmirach.

 • before Ghetto
 • Germans operations, murder, death