Given name: "Marysia" Family name: NN

  • NO
  • Female
  • "Marysia"
  • NN
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Jedna z grupy papierosiarzy z Trzech Krzyży. Wzięła udział w powstaniu warszawskim w służbie łączności..

  • Warsaw Uprising
  • List Zalmana Chochmana, umieszczony w przypisie do relacji Józefa Zysmana-Ziemiana w „Ten jest z ojczyzny mojej”, s.566.