Given name: nn Family name: lekarz

  • NO
  • Male
  • nn
  • lekarz
  • From Warsaw
  • higher
  • Znajomy lekarz Adka Drozdowicza, który pomaga Żydom przeprowadzając operację naciągnięcia napletka. Przeprowadził taką, pomyślnie zakończoną operację na synu Chany Gorodeckiej, Piotrze Gorodeckim.

  • other help, individual help , acquaintances
  • 8