Given name: Estera Chana (Stefania) Family name: Kaferman

 • NO
 • Female
 • Estera Chana (Stefania)
 • Kaferman
 • Krasucka
 • Julia Wilczyńska
 • Yes
 • From Warsaw
 • Hoża 7/14
 • Poznańska
 • Jewish
 • in an apartment
 • Pochodziła z zamożnej rodziny. Ojciec Naum (Nikodem) Krasucki, matka Celia z domu Szenfeld. Znała doskonale angielski, francuski i niemiecki. Miała czworo rodzeństwa. Wyszła za mąż za Jakuba Kafermana, pierwszy jej syn zmarł na skutek zakażenia po obrzezaniu. Drugiego syna, Ludwika, nie pozwoliła obrzezać. Prowadziła zasymilowany dom. Mąż został zmobilizowany w 1939 r., znalazł się w Łucku. Wysłała syna do męża, żeby Ludwik mógł się dalej uczyć. Poszła do getta z matką, rodzeństwem i ich rodzinami. Latem 1942 r. ubrała się w najlepsze ubranie, kapelusz, wzięła książeczkę do nabożeństwa, różaniec,nauczyła się wcześniej modlitw katolickich i wyszła z getta. Poszła do przedwojennych znajomych na Poznańską. Państwo Gościńscy przyjęli ją do domu, załatwili jej kenkartę ze Skarżyska Kamiennej, na nazwisko Julia Wilczyńska. Z tymi dokumentami pojechała w lubelskie, zatrudniła się jako nauczycielka języka francuskiego. Po wyzwoleniu pojechała do Lublina. W Lublinie zorganizowała bibliotekę Krajowej Rady Narodowej. Po wojnie odnalazła syna.

 • Ghetto Uprising, Warsaw Uprising, in the Ghetto, deportation
 • Poles operations, help
 • other help, contacts with other Jews , stranger, housing assistence , acquaintances