Given name: Lolek Family name: Heiman

  • YES
  • Male
  • Lolek
  • Heiman
  • Yes
  • From Warsaw
  • Jewish
  • Alex Wargon w maju 1945 r. na ulicy spotyka kolegę ze szkoły, Lolka Heimana – przeżył wojnę w oddziale sowieckich partyzantów i ma teraz na sobie mundur Armii Czerwonej; Heiman przekonuje Alexa, że w Polsce nie ma perspektyw i powinien wyjechać;

  • . str 46