Given name: Eliahu Family name: Gutkowski

  • YES
  • Male
  • Eliahu
  • Gutkowski
  • Przed wojną był nauczycielem w gimnazjum, uchoźca z Łodzi. Należał do organu wykonawczego komitetu Archiwum(był jego sekretarzem obok Wasera), powstałego w Warszawie, zimą 1939/40r.,którego zadaniem miało być zbieranie dokumentów okupacyjnych.W czasie pierwszej akcji likwidacyjnej zbierał od współpracowników Archiwum R. materiały do ukrycia. W czasie pierwszej i drugiej akcji przynależał do szopu na ul. Gęsiej ,,Wschodnio Niemieckie Stolarnie". Jego blok mieszkalny znajdował się na ul. Miłej

  • Intelligentsia
  • Był konsumentem w stołówce prowadzonej przez R. Auerbach.W czasie akcji likwidacyjnej R. Auerbach kontaktowała się z Ringelblumem przez Gutowskiego, który pod koniec pierwszego tygodnia akcji zabrał od niej paczkę materiałów do schowania.

  • s.171,182,190,191,194,195