Given name: Eliezer Family name: Geller,Geler

 • YES
 • Male
 • Eliezer
 • Geller,Geler
 • 1918
 • koniec 1943
 • Opoczno
 • Auschwitz
 • Absolwent Wyższej Szkoły Handlowej w Łodzi, aktywny działacz Gordonii. W kampanii wrześniowej brał udział w bitwie pod Kutnem. W drugiej połowie 40, podobie jak wszyscy polscy żołnierze Żydzi, został zwolniony z obozu i przeniesiony do getta warszawskiego. Był inicjatorem i redaktorem gazety Gordonii "Słowo Młodych", która docierała również do innych gett. W 1941-42 jako Jan Kowalski jeździł do gett na Sląsku i organizował tam grupy oporu. Utrzymywał kontakt z biurem Histadrutu w Genewie. Uczestniczył w akcji zbrojnej w getcie w styczniu 43. W powstaniu był komendantem dziewięciu (ośmiu?)grup bojowych na terenie szopów Toebbensa i Schultza. Getto opuścił kanałami 29 kwietnia 43 i razem z innymi bojowcami ukrywał się na strychu fabryki błon fotograficznych przy ul 11 Listopada. Kiedy 24 maja wybuchł tam pożar, Eliezer, poparzony i ranny zdołał jednak uciec. W lecie 43 został wysłany razem z innymi Żydami, posiadaczami zagranicznych paszportów, do obozu w Bergen Belsen. Stamtąd z grupą 1800 Żydów przewieziony do obozu w Bergau koło Drezna, następnie 21 X do Auschwitz. W jakiś czas później został tam zamordowany.

 • activists
 • 108,126,132,135, 140,141,142,143, 232