Given name: Nieznane Family name: Ellenbogen

 • NO
 • Male
 • Ellenbogen
 • No data
 • From Warsaw
 • no information
 • Jewish
 • other
 • lack
 • other danger
 • Brat Pearl Kahan (Ellenbogen), który ukrywa się tak, jak siostra po aryjskiej stronie. Od czasu do czasu się razem spotykają.

 • private/everyday life
 • with Aryan documents
 • Relacja bardzo niewiarygodna, niespójna, pozbawiona wszystkich danych adresowych i osobowych.