Given name: Nelly Family name: Cesana

 • YES
 • Female
 • Nelly
 • Cesana
 • Zygler
 • Stanisława Zagajska
 • 1935-09-29
 • Yes
 • From Warsaw
 • Śródmieście
 • Pawia 54/73
 • Jewish
 • in an apartment
 • lack
 • other danger, on a street, recognition
 • W dniu wybuchu wojny Nelly Cesana/Zygler ma cztery lata. Pamięta swój pierwszy strach z tamtych dni. Mieszka z rodzicami i starszym o dziewięć lat bratem na ul. Pawiej 54/73. W czasie okupacji mieszka z matką w getcie. Ojciec się ukrywa. Brat na aryjskiej stronie jest zaangażowany w podziemiu. Z pomocą brata udaje jej się razem z matką w ostatniej chwili przed wywózką uciec z getta. Wyjeżdżają na roboty do Niemiec i tam doczekuje wraz z matką końca wojny. Po wojnie wraca z matką do Warszawy żeby odszukać krewnych i odwiedzić grób brata, Mieczysława. Po pięciu latach wyjeżdża do Izraela.

 • outside of the ghetto, before formation of the ghetto, in the ghetto, deportation
 • German operations, private life / daily life
 • atmosphere, poor, children, hideout, housing, Germans, aid, rescue attempts, the 'Aryan' side, Shops, awareness of Holocaust, escaping the ghetto, deportation, everyday life, private life