Given name: Aleksander Family name: Borowski

 • YES
 • Male
 • Aleksander
 • Borowski
 • 1942
 • po 1925 r.
 • Warszawa
 • Treblinka
 • No
 • From Warsaw
 • Warszawa ul. nieznana
 • getto ul. nieznana
 • Jewish
 • Syn Róży z domu Krasucka i Hersza Borowskiego. Jego ojciec wyjechał z Warszawy przed wojną. On poszedł z matką i jej rodziną do getta. Zginął z matką w Treblince.

 • German operations
 • death, deportation