Given name: Hirsz,Hersz Family name: Berliński (6)

 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) YES
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) Male
 • (1) Hirsz,Hersz , (2) Hersz , (3) Hersz , (4) Hersz , (5) Dawid , (6) Hersz
 • (1) Berliński , (2) Berliński , (3) Berliński , (4) Berliński , (5) Berliński , (6) Berliński
 • (1) Jeleń, (3) Jeleń, Jeleński
 • (1, 2) 1908, (3) 1908 (P.Sz.), (6) ok. 1908
 • (1) August-September 1944, (2) 1944, wrzesień, (3, 6) 1944
 • (1, 2) Łódź
 • (1, 2, 3) Warszawa
 • (1, 2, 3, 4, 5, 6) No information
 • (1)

  A heder student, he also attended a Polish primary school. A Cukunft Skiff activist, then a member of Poale Zion-Left. After the outbreak of the war he tried to get to Warsaw. He was arrested, escaped from the labor camp in Rawa Mazowiecka, then from the camp in Czestochowa. From Lodz he got to the Soviet zone, and soon returned to Warsaw. In the Warsaw ghetto he worked in Landau's factory. On behalf of Poale Zion-Left he organised Jewish Fighting Organisation (ZOB) units. In the uprising he commanded a group at the brushmakers' shop. He left the ghetto through the sewers on 10 May. Then he fought in partisan units, in the woods near Wyszkow. In the Warsaw uprising he fought as a Jewish Fighting Organisation (ZOB) soldier, he died in Zoliborz, in August or September 1944. On 29 April 1945 his corpse was moved to the Jewish cemetery.

  (2)

  Urodził się w robotniczej rodzinie,na Bałutach. Od wczesnej młodości związał się z Poalej Syjon Lewicą, początkowo w organizacjach młodzieżowych. Był komendantem milicji partyjnej w łódzkiej organizacji. Kiedy wybuchła wojna opuścił Łódź i znalazł się w getcie w-skim gdzie stał się jednym z głównych działaczy w partii.. Został wybrany sekretarzem komitetu partyjnego i kierownikiem podziemnej prasy. Był czynna w antyfaszystowskim bloku.Po pierwszej akcji stał się jednym z najczynniejszych członków żydowskiej organizacji bojowej. Kierował w komendanturze działem planowania.Brał udział w napadzie na bank w getcie by zdobyć pieniądze na zakup broni.W czasie powstania w getcie stał w czołówce oddziału walczącego w partii Poalej Syjon lewica. Po powstaniu przez pewien czas był na aryjskiej stronie i brał udział w pracy konspircyjnej partii. Tam też opisywał swoje przeżycia. Zginął z bronią w rękach podczas powstania w-skiego we wrześniu 1944.

  (3)

  one of 'quintuplets', a member of Poale Zion-Left; he died in the Warsaw Uprising; commander of one of the ghetto insurgents group; he died on the 'Aryan side' during the Warsaw Uprising

  (4)

  Berlinski was a member of the Jewish Fighting Organization (ZOB) command

  (5)

  The commander of one of the ZZW (Jewish Military Union) units, pseudonym 'Herszek'.

  (6)

  one of the co-organisers and members of the Jewish Fighting Organisation (ZOB) staff; commander of one of combat units Polae Zion-Left; he fought in the uprising in the ghetto, at the brushmakers' shop in Swietojerska Street among others; next in the Ghetto Defenders partisan detachment in Wyszkow forests; he died in the Warsaw Uprising in Zoliborz

  • (1, 3) the rich
  • (2, 4, 5, 6) activists
 • (5)

  Zarski-Zajdler, Wladyslaw; testimony 301-5790

 • (1) 88,89,90,91,96,226, (2) str.194,195, (3) 21, 51, 63, 291, (4) 137, (6) 239