Żydowski Komitet Narodowy zaopatrzył papierosi...

  • NO
  • Żydowski Komitet Narodowy zaopatrzył papierosiarzy w fałszywe metryki

  • listopad 43
  • underground activity, help
  • children, Jewish underground movement , with Aryan documents
  • 78