Zostałem wezwany do chorej starszej p. Czapliń...

  • YES
  • Zostałem wezwany do chorej starszej p. Czaplińskiej - dowiedziałem się tam, że Niemcy byli w sąsiedztwie i zabili kilka osób, w tym dwóch lekarzy

  • 1942-07-22
  • 1942-07-22
  • deportation
  • German operations
  • physicians, Germans, death
  • 209