Zlikwidowano niektóre placówki, min. Omnium -...

  • YES
  • Zlikwidowano niektóre placówki, min. Omnium - dzieci już więcej nie spotkały placówkarzy

  • deportation
  • German operations
  • outposts, the 'Aryan' side
  • 24