Zima była mroźna, dzieci na łóżkach trzęsły si...

  • YES
  • Zima była mroźna, dzieci na łóżkach trzęsły się z zimna, bo nie było czym palić. Nie było już obrzęków głodowych, bo były bony po wywiezionych. Tylko odmrożenia i oparzenia, chlebem codziennym były odmrożone stopy, palce czarne od zgorzeli amputowano na łóżku, nie lubiłam asystować przy amputacji odmrożonych paluszków ani przy opatrywaniu małych dzieci poparzonych śmiertelnie z braku opieki. Z tego okresu pamiętam uczennice szkoły pielęgniarskiej nadal trzymane żelazną ręką Luby Blum Bielickiej

  • zima 42/43
  • zima 42/43
  • deportation
  • social/communal
  • ill, children, medicine, medical, schools
  • 49,50,51
  • Related people: