Żandarmeria pojawiła się na terenie fabryki, z...

  • YES
  • Żandarmeria pojawiła się na terenie fabryki, zabrała robotników jednego z oddziałów, później ich częściowo zwolniono.

  • listopad 42
  • listopad 42
  • deportation
  • German operations
  • Germans, Shops, deportation
  • 108