Wywiezienie Jakuba Siemiatyckiego

  • YES
  • Wywiezienie Jakuba Siemiatyckiego

  • 1942-07-24
  • 1942-07-24
  • deportation
  • German operations, private life / daily life
  • deportation
  • 59,61