W październiku 1940 r., po utworzeniu getta, A...

  • YES
  • W październiku 1940 r., po utworzeniu getta, Alina Lewinson z córkami Janką i Zosią i jej brat Stefan Fryszman z żoną Jadwigą sprowadzili się do mieszkania ojca Jadwigi, Henryka Aszermana, na ul. Leszno 15. Mieli jeszcze trochę pieniędzy i kosztowności, z których mogli się utrzymać. Opiekowała się nimi Maria Bułat, była opiekunka Aliny i Stefana, która również przechowywała ich pozostały dobytek. Bułat spotykała się z Aliną w Sądach i przynosiła pieniądze i żywność.

  • 1940-10-00