W czasie okupacji, w biurze notarialnym na Mio...

  • NO
  • W czasie okupacji, w biurze notarialnym na Miodowej pracowała Janina Buchholtz-Bukolska. Współpracowała z Radą Pomocy Żydom i Żydowskim Komitetem Narodowym. Jej pokój biurowy był jednym z miejsc spotkań łączników ŻKN.

  • 1940-00-00
  • 1944-00-00
  • Ghetto Uprising, in the Ghetto, deportation
  • Poles operations, help
  • other help