W Gigancie zjawili się niemieccy żandarmi, by...

 • NO
 • W Gigancie zjawili się niemieccy żandarmi, by aresztować Izaaka-Staśka - widocznie ktoś go zadenuncjował, że handluje mundurami wojskowymi. Szczęśliwie Staśka nie było wtedy w przytułku. Więcej się tam nie pojawił. Przeniósł się do pewnej Polki na ul. Bugaj, której płacił 100 zł miesięcznie

 • koniec lutego 44
 • denunciation , Germans operations, housing
 • children, costs
 • 86
 • Related people:

  Related places:

  • Bugaj

   Izaak- Stasiek lived there with some Polish woman for 100 zl.