Troje dzieci Kenigsweinów zostało rozlokowane...

 • NO
 • Troje dzieci Kenigsweinów zostało rozlokowane w bezpiecznych miejscach: Sara została ulokowana przez autorkę za pośrednictwem Staśkowej za 3 tysiące miesięcznie, najmłodszy chłopczyk został urządzony przez Cywińskiego, o trzecim autorka nic nie wie.

 • help
 • children, costs
 • 128
 • Related people:

  • Cywiński Feliks

   an engineer; he lived in Sapiezynska Street; he took care of several dozen of Jews; military aviation colonel; a fug...

  • Staśkowa Irena

   Zegota (Council for Aid to Jews) co-worker

  • Kenigswein Sara

   The Kenigsweins' daughter. Bermanowa managed to find a hideout for her with Staskowa's help.

  • Kenigswein Regina

   Samuel Kenigswein's wife. Was rescued by dr Zabinski.

  • Kenigswein Samuel

   A carpenter from Praga. Had three children. Was rescued by dr Zabinski.

  • Temkin - Bermanowa Barbara

   The author of 'Dziennik z podziemia' (Diary from the Underground). Got secondary and primary education thanks to her...