Teren getta podzielony na 6 rejonów policyjnyc...

 • YES
 • Teren getta podzielony na 6 rejonów policyjnych (od 1 stycznia 41r.). Na czele rejonu stał kierownik w stopniu obwodowego, z dwoma zastępcami podobwodowymi. Zastępcy kierownika rejonu: jeden liniowy (nadzór nad służbą w terenie), drugi administracyjny (kierowanie kancelarią i grupami dzielnicowymi). W rejonie prócz kierownictwa były 3 plutony, dzielnicowi oraz funkcjonariusze kancelarii. W plutonie dowódca był w randze podobwodowego, jego zastępca -- "grupowy na pluszu", 3 grupy z grupowymi dzielące się każda na 3 selekcje z selekcyjnymi oraz łącznicy. Przeciętnie w plutonie 45-50 ludzi. Rejony dzieliły się na dzielnice. W rejonie był 1 sekretarz, 2 instruktorów, 3 dyżurnych (pracowali całą dobę), 2-3 pisarzy, 2 referenci Seporu i Funduszu, pracownicy kuchni i inkasenci. W ten sposób w kancelarii rejonu ok. 14-15 osób, a w terenie rejonu -- 180-200 funkcjonariuszy. W rejonach ok. 40 osób personelu pomocniczego (maszynistki, bufetowe, sprzątaczki- przeważnie uchodźcy). W kancelarii był rozdzielnik, który pluton ma tego dnia służbę. Początkowo służba trwała nieprzerwanie przez 8 godz., potem zmiana co 4 godz., wreszcie 8-godzinna służba z podmianą, tzn. tam, gdzie obsada wynosiła 4 wyznaczano 6-ciu policjantów, by dwóch zmieniających się co 2 godz. było w rezerwie. Zadaniem plutonów liniowych było wystawianie posterunków (na wylotach, przy parkanach). Najważniejsze zadanie służbowe -- zapobieganie szmuglowi --- zamieniono rychło na zadanie, jak ułatwić szmugiel. (Zyski ze szmuglu "pulę" dzielił cały pluton) . Dalsze czynności plutonów liniowych: regulacja ruchu, wystawianie posterunków w urzędach Rady, eskorta przy transportach, patrolowanie ulic w nocy. Dzielnicowy pojawiał się dwa razy w każdym domu (rano i wieczorem). Dział administracyjny rejonu: sekretarz nadzorował korespondencję i księgi (księga stacyjna - gdzie stacjonował w danym dniu dany funkcjonariusz, księga zatrzymań, zameldowań o przestępstwie itp), wysyłał sprawozdania do KSP, utrzymywał ścisły kontakt z właściwym terytorialnie komisariatem PP. Pewna liczba policjantów była na stałe przydzielona do pewnych wydziałów jako konwojenci: do Zakł. Zaop., do Wydz. Węglowego i Handlowo-Przemysłowego, do Referatu Techniczno-Budowlanego, do przedsiębiorstwa wywozu śmieci. Tych policjantów nazywano "furmanami". Od jesieni 41r. przydzielano policjantów jako porządkowych do szopów. (wiosną 42r. w każdym szopie było od kilku do kilkunastu werkschutzów.).

 • 1941-01-01
 • jesień 41
 • in the ghetto
 • administrative
 • Jewish police
 • N, N

 • [s., 1,, 14,, 78]
 • Related people:

  • N (129) N

   A barrister from Wloclawek. A high-ranking clerk of the Capital City Police Headquarters (KSP). Author of memoir 129...

  • Peczenik Unknown

   a legionary, lieutenant (reserves), former judge, commander of Region I of Jewish Police (Order Service), later - of...

  • Nadel Unknown

   reserve 2nd Lt; Director, commander of Region II of the Jewish Police and next of Region III. Warsaw attorney. He he...

  • Landau Unknown

   Barrister, refugee from Lodz, former captain-auditor, commander of Region IV of the Jewish Police. He took over Regi...

  • Fleischman Unknown

   Former captain. Head of the Region III of the Jewish Police. After the September selection he worked in the Jewish P...

  • Sekler Unknown

   A barrister. For a few weeks he was commander of Region V of the Jewish Police (Order Service). Later he became the...

  • Hertz Józef

   2nd lieutenant (reserves), commander of Region VI of the Jewish Police, later of Region I. Worked in Division I of t...

  • Brewda Unknown

   Second lieutenant of the reserve. He took over Region IV of the Jewish Police after captain Landau.

  • Jurga - Błaszkowski Unknown

   engineer; refugee from Lodz; fromer president of the Lodz motor sports club; in the ghetto he headed the Reserve com...

  • Rode Józef

   A refugee from Wloclawek, veteran of French and Polish Army from the times of the First World War. In the ghetto in...

  • Zylbersztein Seweryn

   Former chief superintendent in the Polish Police. In the ghetto he took over the management of Region VI of the Jewi...

  • Lederman Unknown

   Barrister. Director, commander of Region VI of the Jewish Police (after Zylbersztein). Head of the Section of Servic...

  • Przeworski Unknown

   Engineer. He took over the command of the Reserves after Jurga-Blaszkowski and Landal. In autumn 1942 - head of Werk...

  • Spotkowski Seweryn

   Shortly before he was deported he took management over the Judenrat Region. He was also the head of the Judenrat pla...

  • Lindenfeld Ludwik

   Long standing assessor in the Court of Appeal in Warsaw. Governor of the ghetto prison. On behalf of the Capital Cit...

  • Szmerling Mieczysław

   Na cele kompanii przeciwepidemicznej SP. Dzienny dowódca Umschlagu, na polecenie Brandta po 6-7 dniach na Umschlagpl...

  • Brendel Jakub

   A refugee from Kalisz. He was in charge of the fire brigade in the ghetto (appointed by Lejkin).