Śmiertelność w getcie - tyfus, dyzenteria, głó...

  • YES
  • Śmiertelność w getcie - tyfus, dyzenteria, głód, zimno, 200-300 osób dziennie; bogaci dość - chowali członków swoich rodzin, biedni - porzucali trupy na ulicach, na schodach, rano wychodziło się na ulicę - trupy przykryte papierem pakowym lub starymi gazetami - ubrania zabierane przez przechodniów; dużo nowych przedsiębiorstw pogrzebowych - każde miało wielu użytkowników. Najbardziej znane: mieli przywileje, uważani przez Niemców za pożytecznych Żydów - specjalne stroje czarne kaszkiety, biała opaska z czarną gwiazdą Dawida

  • in the ghetto
  • social/communal, private life / daily life
  • poor, the rich, ill, cemetery, Judenrat, medicine, medical, street, everyday life
  • 103