Skoszarowano robotników placówki Ostbahn, już...

 • YES
 • Skoszarowano robotników placówki Ostbahn, już nie wracali do getta

 • marzec 43
 • marzec 43
 • in the ghetto
 • German operations, business
 • outposts, the 'Aryan' side
 • 41
 • Related places:

  • Armatnia

   barracked Ostbahn (German Railways East) work detail