Przez bramę od strony Nalewek, 17 stycznia 194...

  • YES
  • Przez bramę od strony Nalewek, 17 stycznia 1943 r., wyszła z getta Alina Lewinson z córkami Janiną i Zosią. Placówka szła do pracy na Dworcu Wschodnim. Kobiety były nędznie ubrane, w rękach miały torby z jedzeniem. grupowy powiedział im, żeby szły śmiało, żandarm na bramie jest opłacony. Przeszły pobieżną rewizję, żandarm prawie na nie spojrzał.

  • 1943-01-17
  • deportation
  • aid, escaping the ghetto