Profesorostwo Hirszfeldowie, ze względu na man...

 • YES
 • Profesorostwo Hirszfeldowie, ze względu na manifestacyjną przynależność do parafii katolickiej, nie cieszyli się popularnością w getcie, między nami a nimi była jakaś obcość. Było widoczne, że czują się dodatkowo pokrzywdzeni tym, że zostali strąceni z piedestału przynależności do lepszej części społeczeństwa

 • in the ghetto
 • social/communal
 • atmosphere, activists, church, physicians, study/teaching/learning, religion, private life
 • 32,33
 • Related people:

  • Hirszfeld Hanna

   A professor, the senior registrar of the infants' unit of the Bersohn and Bauman Children’s Hospital's branch in Les...