Podstęp niemiecki z zakopywaniem kartofli - zg...

  • YES
  • Podstęp niemiecki z zakopywaniem kartofli - zgłosiło się wiele ochotniczek, nawet dzieci - całą grupę wywieziono, prawdopodobnie do Majdanka

  • listopad 42
  • deportation
  • German operations
  • children, Germans, deportation
  • 106