Po wyjściu z kanału pojechali ciężarówką do Ło...

  • NO
  • Po wyjściu z kanału pojechali ciężarówką do Łomianek- w Łomiankach był zagajnik, a wokół kolonia niemiecka, w tym zagajniku można było tylko siedzieć, bo na stojąco było nas widać. Byliśmy tam dwa, a może półtora tygodnia

  • 1943-05-10
  • Ghetto Uprising
  • underground activity
  • Jewish underground movement , outside of Warsaw
  • 70,71