Po przejęciu sali judaistycznej biblioteki na...

 • YES
 • Po przejęciu sali judaistycznej biblioteki na ul. Tłomackie 5, z której już w pierwszych miesiącach wojny niemiecki oddział konfiskujący żydowskie obiekty kulturalne zabrał najcenniejsze pozycje, zaczął tam działać IKOR. Powstał ludowy uniwersytet z coraz większym audytorium, które rekrutowało się z byłych organizacji młodzieżowych i robotniczych. Każdej soboty i niedzieli, a czasami i w inne dni tygodnia, odbywały się tam akademie, imprezy poetycki, koncerty. Ważniejsze występy trzeba było powtarzać kilkakrotnie by zaspokoić rosnące zainteresowanie. IKOR organizował imprezy dla podkreślenia ważniejszych dat w historii żydowskiej literatury, tłumacząc młodzieży, oderwanej od normalnej nauki, ich znaczenie. Specjalny nacisk kładziono na potrzeby zasymilowanej inteligencji znajdującej się w getcie, która tam, po raz pierwszy, miała okazję zetknąć się z współczesną literaturą żydowską, o której przedtem prawie nic nie wiedziała. 100 lecie urodzin Mendełe Mojcher Sforim było świętowane w w-skim getcie ( z kilkuletnim opóźnieniem) z takim zainteresowaniem jak, prawdopodobnie, w żadnym innym czasie i w żadnym innym żydowskim ośrodku. Odbyły się również imprezy związane z twórczością innych żydowskich pisarzy i poetów, w tym najnowszych twórców. Mówcy i referenci byłych organizacji politycznych, którzy zgodnie z inicjatywą Lindera występowali na imprezach, ubarwiali swoje wystąpienia politycznymi akcentami, które młoda publiczność nagradzała gromkimi brawami. Nieraz trudno było uwierzyć własnym oczom i uszom. Miało się wrażenie, że bierze się udział w politycznym zgromadzeniu. Zapominano o rzeczywistości.

 • początek getta
 • koniec getta
 • in the ghetto
 • social/communal
 • activists, Intelligentsia, youth, artists/writers
 • 248,249
 • Related people:

  • Linder Menachem

   Studiował we Lwowie, na uniwersytecie. Należał do młodzieżowej organizacji syjonistycznej ,,Haszomer hacair", z...

  Related places:

  • Tłomackie 5

   In the first months after the Germans had encroached on Warsaw, the ZTOS (Jewish Social Welfare Association) and the...