Na Miłej 29 byli bojowcy z grupy Pawła z PPRu...

 • YES
 • Na Miłej 29 byli bojowcy z grupy Pawła z PPRu i grupa Droru Berla Brojde. Następnego dnia przyszedł Mordechaj i dostaliśmy rozkaz, żeby działać dwójkami- mieliśmy bardzo mało amunicji i dwie osoby miały czatować w ukryciu na Niemców, gdy przyjdą podpalać domy, i ich zabijać. Masza była raz na takiej akcji gdzieś na Miłej razem z Perelmanem

 • kwiecień 43
 • kwiecień 43
 • Warsaw Ghetto Uprising, 1943
 • social/communal
 • address, activists, armed resistance
 • 61,62
 • Related people:

  • Putermilch Masza

   Her father was a merchant, who had a leather goods workshop, her mother was a member of the Bund since she was young...

  • Perelman Mejloch

   A student of CISzO (Central Jewish School Organization) school, a member of Cukunft Skiff. He fought in the uprising...

  • Bryskin Aron,Paweł

   During the uprising commander of a combat group of the Polish Workers' Party (PPR) in the central ghetto. On 8 May h...

  • Brojde Berl

   ukończył cheder i szkołę średnią, był członkiem Freiheit. Pierwsze miesiące wojny spędził w kibucu w Łodzi. Następni...

  Related places: