Korczak zostaje aresztowany i osadzony na Pawi...

  • YES
  • Korczak zostaje aresztowany i osadzony na Pawiaku za to, że bez opaski zjawił się w urzędzie niemieckim po odbiór wozu kartofli zarekwirowanego w czasie przesiedlania Domu Sierot. Zwolniony zostaje za kaucją, którą wnieśli jego byli wychowankowie i przyjaciele

  • październik 40
  • październik 40
  • before formation of the ghetto
  • German operations
  • activists, orphanages, prison
  • 428,465