Korczak w liście do siostry: Wizyt nie składam...

  • YES
  • Korczak w liście do siostry: Wizyt nie składam. Chodzę żebrać o pieniądze, produkty, wiadomość, radę, wskazówki. Jeśli to nazywasz wizytami, są one ciężką i poniżającą pracą.

  • 1942-06-26
  • 1942-06-26
  • in the ghetto
  • social/communal, private life / daily life
  • children, care / social welfare, orphanages, everyday life
  • 373