Korczak pisze w liście do siostry, że wybiera...

  • YES
  • Korczak pisze w liście do siostry, że wybiera się do kierownika działu personalnego Gminy

  • 1943-06-26
  • 1943-06-26
  • in the ghetto
  • social/communal, private life / daily life
  • Judenrat, orphanages
  • 373,438