Korczak czyni bezskuteczne wysiłki w celu pozo...

  • YES
  • Korczak czyni bezskuteczne wysiłki w celu pozostawienia dzieci w Domu Sierot na Krochmalnej

  • październik 40
  • before formation of the ghetto
  • social/communal
  • children, orphanages, street
  • 465