Kolega czy dwaj z Dzielnej zadenuncjowali mnie...

  • YES
  • Kolega czy dwaj z Dzielnej zadenuncjowali mnie przed Radą czy Izbą Zdrowia, że ukrywam tyfusy

  • koniec maja 42
  • koniec maja 42
  • in the ghetto
  • administrative
  • children, Judenrat, medicine, medical, orphanages
  • 359