Kobieta przepowiada przyszłość - przepowiedzia...

  • YES
  • Kobieta przepowiada przyszłość - przepowiedziała wszystkie wydarzenia wojenne, powiedział mu Menachem - że w 11 br skończy się wojna

  • wrzeień 1941
  • in the ghetto
  • private life / daily life
  • atmosphere
  • Ringelblum, Emanuel, Kronika getta warszawskiego wrzesień 1939 - styczeń 1943

  • [316]