Kiedy byliśmy po aryjskiej stronie przyszedł d...

 • NO
 • Kiedy byliśmy po aryjskiej stronie przyszedł do nas Antek i każdemu - mnie, Jakubowi, Halinie i Bronkowi przyniósł pióra i powiedział: to jest prezent ode mnie w rocznicę wyjścia z getta. Opiszcie wszystko.

 • maj 44
 • writting a diary
 • Jewish underground movement
 • 75
 • Related people:

  • Cukierman Icchak,Antek

   a member of Dror, one of the underground leaders in the Warsaw ghetto, editor of underground press and secret classe...

  • Putermilch Masza

   Her father was a merchant, who had a leather goods workshop, her mother was a member of the Bund since she was young...

  • Putermilch Jakub, Jakubek

   Grew up in a family of orthodox Jews. His parents had a small shop in Nowolipki Street. Jakub was a heder student, t...

  • Bełchatowska- Spigiel Halina

   She jumped off the train heading to Treblinka, fought in the ghetto uprising, hid on the 'Aryan side', took part in...

  • Spigiel, Spiegel Bronek, Baruch

   walczył w powstaniu w getcie; miał jedną z dwóch min będąc w posiadaniu powstańców. Wybuchła w głąb ziemi, bo źle za...